IT konsultavimas

IT konsultavimas

Sistemų saugumas ir optimizavimas, serveriai, tinklai, programavimas.

Standartinė IT sistemos infrastruktūra asocijuojasi su daugybe tarpusavyje sujungtų kompiuterių, serverių, įvairia tinklo ir programine įranga, licencijų gausybe, aušinimo įranga, su nepertraukiamos srovės įranga, duomenų kopijavimo, apsaugos ir kitokiais sprendimais. Tobulinant IT sistemos infrastruktūrą, siekiama išvengti vienos didžiausių grėsmių – duomenų nutekėjimo ar praradimo, kuris gali kilti dėl „silpnų“ slaptažodžių, „skylėtų“ IT sistemų, atsarginių kopijų ruošimo toje pačioje patalpoje (arba jų neruošimo) bei kitų negandų: gaisrų, potvynių ar (fizinių) vagysčių.

Sutiksite, kad siekiant sumažinti ar išvengti duomenų praradimo rizikos, IT sistemos infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui reikalingos didelės investicijos  įrangai, programoms. Tačiau vien įrangos nepakanka, kad duomenų nutekėjimo ar praradimo būtų išvengta, todėl įmonei reikalinga profesionali IT administratorių pagalba.

Administratoriai gali būti:
Įmonės IT admininstratorius
Vidinis – vienas ar daugiau asmenų, dirbančių Jūsų įmonėje.

Tokiu būdu inovatyvių technologijų IT sistemų infrastruktūros priežiūra tenka įmonės darbuotojams, reikalingos investicijos į šių asmenų kompetencijos kėlimą, siekiant užtikrinti sklandų ir kokybišką naujovių diegimą bei priežiūrą.

„Proservis“ konsultavimas ir IT administravimas
Išorinis – profesionalų komanda, kuri specializuojasi IT srityje – UAB „Proservis“.

Tokiu būdu sistemų priežiūra, nuolatinis tobulinimas ir efektyviausių sprendimų taikymas atsiduria profesionalų rankose, jie specializuojasi ir kasdien dirba, kad Jūs gautumėte kokybiškas paslaugas.

Todėl siekdami sumažinti patiriamus kaštus ir išvengti praradimo rizikos, pasitelkite mūsų profesionalų komandos paslaugas, nes mes:

  • taisome po elektros dingimo atsiradusias klaidas, interneto ryšio dingimą;
  • taisome serverio ar kitos tinklo įrangos gedimus;
  • perrašome ir optimizuojame naudojamas programas;
  • sukuriame automatizuotus programinius įrankius, kurie padeda taupyti žmogiškuosius išteklius;
  • esame profesionalų komanda, kurioje kiekvienas pagal kompetencijas yra atsakingas už Jūsų IT ūkio konkrečią dalį.
UAB „Proservis“ turi du ryšio kanalus, dvi elektros linijas, elektros generatorių, du vienetus visos IT įrangos. Visa tai užtikrina sklandų sistemų darbą: sugedus vienai, darbą iškart perima rezervinė sistema. Mes taip pat darome Jūsų duomenų kopijas, kurios yra saugomos visą parą duomenų centro pastate. Jei Jums reikalingų programų nerandame rinkoje, jas suprogramuojame patys.

Mes patariame ir konsultuojame, kaip optimizuoti Jūsų turimas sistemas, prireikus – jas perkelti į mūsų duomenų centrą. Optimizavimo atveju sistemos taptų greitesnės ir saugesnės, o perkėlimo  – vietoje buvusio IT ūkio beliktų tik mėnesinis mokestis už suteiktas paslaugas. Tokiu būdu Jūs taupote laiką bei išvengiate nebūtinų investicijų.

Mūsų devizas — nesibaigiantis tobulėjimas ir tobulinimas! Specializuojamės tik IT srityje, todėl visos mūsų investicijos, kompetencijos, laikas, užsidegimas skiriami Jums tinkamiausių sprendimų pasiūlymui.