Duomenų centras

Fizinė duomenų centro apsauga

  • Aptverta, saugoma teritorija.
  • Šarvuotos durys.
  • Elektroninės apsaugos sistemos.

Interneto ryšio užtikrinimas

Interneto prieiga duomenų centrui teikiama dviem nepriklausomais interneto kanalais. Nustojus veikti vienam iš kanalų, duomenų srautas nukreipiamas kitu.

Duomenų srautų maršrutizavimas, komutavimas

Visi centriniai maršrutizatoriai ir komutatoriai yra dubliuoti. Sugedus vienam iš jų, duomenų srautai nukreipiami į dubliuojantį įrenginį.

Elektros energijos tiekimo užtikrinimas

Elektros energija tiekiama dviem nepriklausomais kanalais, iš dviejų skirtingų elektros pastočių. Taip užtikrinamas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas ne tik sugedus elektros linijai, bet ir elektros pastotei.

Duomenų centro aušinimas

Duomenų centro aušinimui naudojamos dvi nepriklausomos sistemos. Vienu metu veikia viena aušinimo sistema, kuriai sugedus, įsijungia atsarginė. Abi aušinimo sistemos prijungtos prie skirtingų elektros energijos šaltinių, taip užtikrinant efektyvų aušinimą net ir nutrūkus elektros energijos tiekimui.